Profile Tyrecenter Nout op

Wagenparkcontrole


Teneinde de goede conditie van u wagenpark te garanderen komen wij bij u op locatie om uw vrachtwagens te controleren op de onderstaande punten:

  • De bandenspanning; mocht deze niet goed zijn dan wordt die ter plaatse gecorrigeerd.
  • Het profiel van de band.
  • De conditie van de band; controle op beschadigingen en andere onregelmatigheden.

U wordt na de controle direct geïnformeerd over de stand van zaken en over eventuele werkzaamheden die wij aanbevelen aan de hand van de controle; zoals bijvoorbeeld bandenvervanging of uitlijning.